top of page
< Back

Lật lại Khủng hoảng tài chính toàn cầu: Suy thoái năm 2008 trong 5 phút tóm tắt (Phần I)

Logo_ThinkEconomic_Plain_YellowBackground.jpg

Lật lại Khủng hoảng tài chính toàn cầu: Suy thoái năm 2008 trong 5 phút tóm tắt (Phần I)

Nhìn lại mười ba năm trước, sự sụp đổ của Lehman Brothers đã trở thành sự kiện bắt đầu cho một cuộc khủng hoảng khó quên. Một ngày sau khi Lehman Brothers đệ đơn phá sản vào ngày 15 tháng 9 năm 2008, Fed đã phải đưa ra một gói cứu trợ khoảng 150 tỷ USD cho hệ thống ngân hàng. Vài tuần sau, Quốc hội đã thông qua Chương trình Cứu trợ Tài sản Quốc gia, trong đó phân bổ 700 tỷ đồng khác để ổn định hệ thống tài chính. Nhưng sự sụp đổ của Lehman vẫn gây ra khủng hoảng tài chính không thể tránh khỏi và 10 nghìn tỷ USD sản lượng kinh tế toàn cầu bị mất. Vậy liệu chúng ta có đang bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng tài chính khác vào năm 2021 hay 2022?

Updated: 

25 tháng 7, 2021

By:

Author Name

Reviewed By:

Author Name

About Video

Nhìn lại mười ba năm trước, sự sụp đổ của Lehman Brothers đã trở thành sự kiện bắt đầu cho một cuộc khủng hoảng khó quên. Một ngày sau khi Lehman Brothers đệ đơn phá sản vào ngày 15 tháng 9 năm 2008, Fed đã phải đưa ra một gói cứu trợ khoảng 150 tỷ USD cho hệ thống ngân hàng. Vài tuần sau, Quốc hội đã thông qua Chương trình Cứu trợ Tài sản Quốc gia, trong đó phân bổ 700 tỷ đồng khác để ổn định hệ thống tài chính. Nhưng sự sụp đổ của Lehman vẫn gây ra khủng hoảng tài chính không thể tránh khỏi và 10 nghìn tỷ USD sản lượng kinh tế toàn cầu bị mất. Vậy liệu chúng ta có đang bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng tài chính khác vào năm 2021 hay 2022?

bottom of page