top of page
< Back

Kinh tế học 101: Hòa Phát - Lịch sử vươn ra thế giới (Phần I)

Logo_ThinkEconomic_Plain_YellowBackground.jpg

Kinh tế học 101: Hòa Phát - Lịch sử vươn ra thế giới (Phần I)

Năm 1992, Tập đoàn Hòa Phát được thành lập tại Việt Nam bởi ông Trần Đình Long và ông Trần Tuấn Dương. Công ty bắt đầu với việc nhập khẩu và bán máy móc xây dựng, trước khi mở rộng sang sản xuất thép. Đến cuối năm 2020, Hòa Phát sở hữu 3 nhà máy sản xuất thép lớn, với công suất 8 triệu tấn thép một năm, trở thành công ty dẫn đầu ngành thép Việt Nam.

Updated: 

28 tháng 7, 2021

By:

Author Name

Reviewed By:

Author Name

About Video

Năm 1992, Tập đoàn Hòa Phát được thành lập tại Việt Nam bởi ông Trần Đình Long và ông Trần Tuấn Dương. Công ty bắt đầu với việc nhập khẩu và bán máy móc xây dựng, trước khi mở rộng sang sản xuất thép. Đến cuối năm 2020, Hòa Phát sở hữu 3 nhà máy sản xuất thép lớn, với công suất 8 triệu tấn thép một năm, trở thành công ty dẫn đầu ngành thép Việt Nam.

bottom of page