top of page
< Back

Kinh tế 101: Lợi thế của Hòa Phát bạn chưa biết

Logo_ThinkEconomic_Plain_YellowBackground.jpg

Kinh tế 101: Lợi thế của Hòa Phát bạn chưa biết

Trong 5 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ thép bình quân hàng năm của Hòa Phát đạt 23%, cao hơn khoảng 4% so với mức tăng trưởng chung của cả nước. Hòa Phát hiện đứng vị trí số 1 về sản xuất thép thô ở Đông Nam Á và là nhà sản xuất thép thô lớn thứ 48 trên toàn cầu vào năm 2020. Hòa Phát đang sở hữu một yếu tố quan trọng để leo lên vị trí cao hơn trên bản đồ thế giới: chuỗi giá trị toàn diện, chi phí thấp và hiệu quả sử dụng máy móc cao từ khâu kiểm soát nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất đến sản phẩm đầu ra.

Updated: 

28 tháng 7, 2021

By:

Author Name

Reviewed By:

Author Name

About Video

Trong 5 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ thép bình quân hàng năm của Hòa Phát đạt 23%, cao hơn khoảng 4% so với mức tăng trưởng chung của cả nước. Hòa Phát hiện đứng vị trí số 1 về sản xuất thép thô ở Đông Nam Á và là nhà sản xuất thép thô lớn thứ 48 trên toàn cầu vào năm 2020. Hòa Phát đang sở hữu một yếu tố quan trọng để leo lên vị trí cao hơn trên bản đồ thế giới: chuỗi giá trị toàn diện, chi phí thấp và hiệu quả sử dụng máy móc cao từ khâu kiểm soát nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất đến sản phẩm đầu ra.

bottom of page