top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Transfer Order

Transfer Order

means an order of a Unitholder to transfer the ownership of a specified number of Units to another investor as gifts or inherited or by court order

bottom of page