top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Systematic Investment Plan (“SIP”)

Systematic Investment Plan (“SIP”)

A systematic investment plan, which is a plan to make investments in Funds at a regular frequency.

bottom of page