top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Supervisory Bank

Supervisory Bank

The bank providing the services of safekeeping and custody of securities; verifying the Fund’s legal assets, economic contracts, and other documents in relation to the Fund’s assets; supervising the Fund’s operations, and monitoring the asset management activities related to the Fund conducted by the Manager.

bottom of page