top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Record Date

Record Date

The date on which the Unitholders recorded in the Register are considered eligible for attendance at an Investors General Meeting, for dividend payments and other Fund acti

bottom of page