top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Operating Expenses

Operating Expenses

Business costs paid from a fund's assets before earnings are distributed to shareholders. These include management fees, 12b-1 fees, and other expenses.

bottom of page