top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Official Transaction Acceptance Points

Official Transaction Acceptance Points

Head offices of Distribution Agents and their branches, transaction offices or representative offices that are authorised to accept transaction orders.

bottom of page