top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Net Asset Value per Share

Net Asset Value per Share

Net asset value of a mutual fund divided by the number of shares or units outstanding. This represents the base value of a share of unit of a fund and is commonly abbreviated to NAVPS.

bottom of page