top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Net Asset Value or NAV

Net Asset Value or NAV

The total value of the assets held by a Fund minus its liabilities for a Fund on a Valuation Day.

bottom of page