top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Money market fund

Money market fund

A mutual fund that invests in short-term, high-grade fixed-income securities, and seeks the highest level of income consistent with preservation of capital (i.e., maintaining a stable share price).

bottom of page