top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Liên minh chính trị (Political union) là gì?

Liên minh chính trị (Political union) là gì?

Liên minh chính trị là cấp độ cuối trong Hội nhập kinh tế khu vực, là một loại nhà nước được tạo nên từ các quốc gia nhỏ lẻ ban đầu. Khi tham gia vào liên minh chính trị, các bộ máy chính trị độc lập hoặc tự trị trước đây sẽ cấu thành và được công nhận như một quốc gia thống nhất.

Vậy Liên minh chính trị có những đặc điểm nào, và Liên minh chính trị được hình thành ra sao?

Liên minh chính trị (Political union) là gì?


Liên minh chính trị có tên Tiếng Anh là Political Union

Liên minh chính trị là cấp độ cuối trong hội nhập kinh tế khu vực. Liên minh chính trị là một loại nhà nước được tạo nên từ các quốc gia nhỏ lẻ ban đầu.

Khi tham gia vào liên minh chính trị, các bộ máy chính trị độc lập hoặc tự trị trước đây sẽ cấu thành và được công nhận như một quốc gia thống nhất.


Liên minh chính trị có đầy đủ các đặc điểm của các cấp độ hội nhập kinh tế trước:

 • Thương mại tự do giữa các quốc gia thành viên;

 • Ban hành chính sách thương mại chung, ví dụ như thuế quan hay hạn ngạch đối với các quốc gia không phải thành viên;

 • Các nhân tố sản xuất như vốn và lao động di chuyển tự do;

 • Xây dựng và áp dụng chính sách tiền tệ và tài khóa chung;

 • Điểm mới của cấp độ hội nhập này là một chính phủ chung.


Ưu điểm của Liên minh chính trị


Hạn chế chiến tranh. Các quốc gia kết nối lại với nhau sẽ thúc đẩy sự liên kết và tương hỗ. Đồng thời, liên minh chính trị tạo sức mạnh chống lại các thế lực thù địch bên ngoài.

Thống nhất toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Việc nắm bắt tình hình để quản lý cũng sẽ được tạo điều kiện hơn để đem lại cơ hội phát triển chung của những thành viên trong khối.


Nhược điểm của Liên minh chính trị


Bản sắc văn hóa và dân tộc có thể bị hòa tan, đặc biệt là những văn hóa của các quốc gia nhỏ bé và yếu thế hơn. Áp lực hợp nhất và thay đổi để phù hợp với các nước dẫn đầu trong khối có thể dẫn đến việc các quốc gia thành viên nhỏ lẻ phải từ bỏ một số đặc điểm riêng biệt.

Các doanh nghiệp nhỏ lẻ sẽ gặp khó khăn trong cạnh tranh khi dòng vốn và lao động được di chuyển tự do. Sự hiện diện của các công ty đã lớn mạnh có thể cướp đi cơ hội phát triển của những đối thủ non trẻ và yếu thế.


Liên minh chính trị trong lịch sử


Hợp nhất các liên minh đã có mặt trong suốt phần lớn lịch sử. Ví dụ như:

 • Công vụ Liên minh, 1707 giữa Vương quốc Scotland và Vương quốc Anh tạo ra Vương quốc Anh, vào năm 1910;

 • Các thuộc địa của Mũi Hảo Vọng, Natal, Thuộc địa Orange River, và Transvaal được sáp nhập vào Liên minh Nam Phi, trong khoảng thời gian từ năm 1037 đến 1479;

 • Tây Ban Nha trong quá trình sáp nhập Vương quốc Castile, Aragon và Navarre vào Vương quốc Tây Ban Nha, mặc dù quá trình này đã hoàn thành cho đến năm 1716 (Aragon) và 1833 (Navarre);

 • Đạo luật Liên minh 1800 đã hợp nhất Vương quốc Ireland và Vương quốc Anh thành Vương quốc Anh;

 • Năm 1990 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen hợp nhất với Cộng hòa Ả Rập Yemen (Bắc Yemen) để thành lập Cộng hòa Yemen;

 • Năm 1783, điều khoản của Liên minh đã được ký kết bởi mỗi trong số mười ba thuộc địa, hợp nhất họ vào Hoa Kỳ.bottom of page