top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Key Features Document

Key Features Document

This document must be offered to an investor before or at the point of purchase. It summarises key information about the fund and is less detailed than the prospectus. It provides additional information to the prospectus such as information on risk and an illustration of the effects of charges both to the investor and the fund.

bottom of page