top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Investors General Meeting

Investors General Meeting

A meeting of the Unitholders of the Funds held on a regular or extraordinary manner to approve such matters of the Fund which requires a decision of the Unitholders. The Investors General Meeting is the highest authority of the Fund.

bottom of page