top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Fund Dividend

Fund Dividend

Profits of the Fund distributed in proportion to the Fund Units held by the Unitholders and approved by the Investors General Meeting.

bottom of page