top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Fund Certificates

Fund Certificates

The securities issued by VCBF on behalf of the Fund in the form of book-keeping entries, which evidence the legal rights of Unitholders to the Fund’s assets or capital in proportion to the number of Fund Units held by such Unitholders.

bottom of page