top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Ex-Dividend Date

Ex-Dividend Date

For funds, the period between its accounting date and when it pays out its income. If you buy a unit trust in this period, you do not get the income, but if you sell, you do.

bottom of page