top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

DRIP

DRIP

Dividend Reinvestment Plan (“DRIP”): Unitholders wishing to reinvest dividend payments will receive additional units of the Fund.

bottom of page