top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Accepted Switching Orders

Accepted Switching Orders

Switching orders from Unitholders that are accepted for execution after the number of Fund Units to be redeemed has been confirmed as held by such Unitholders.

bottom of page