top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

2B-1 Fee

2B-1 Fee

A 12b-1 fee is an annual marketing or distribution fee on a mutual fund. The 12b-1 fee is considered to be an operational expense and, as such, is included in a fund's expense ratio. It is generally between 0.25% and 0.75% (the maximum allowed) of a fund's net assets. The fee gets its name from a section of the Investment Company Act of 1940 (USA).

bottom of page